Previous slide
Next slide

Wedstrijdreglement

 1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door: Landbouw Van Haesendonck NV, Van Asschevoetweg 10, 1982 Weerde-Zemst.

 2. Aan onze wedstrijden mag elke meerderjarige deelnemen die zijn woonplaats in België heeft, behalve de personeelsleden van Landbouw Van Haesendonck NV en hun familieleden die op hetzelfde adres wonen. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zicht tot onvoorwaardelijke aanvaarding van dit regelement.

 3. Deelname aan de wedstrijd is gratis en houdt geen enkele aankoopverplichting in.

 4. De wedstrijd loopt van 21/08/2020 tot en met 05/09/2020.

 5. Elke deelnemer mag meermaals deelnemen. Er is maximaal één prijs per adres of gezin voorzien.

 6. Prijzen: 1x pakket streekproducten, 2x een exclusieve rondleiding achter de schermen voor 5 personen met een streekgids van Toerisme Vlaanderen.

 7. Om deel te nemen aan de wedstrijd dient er foto genomen te worden van de omgeving rond het landbouwbedrijf en deze moet vervolgens gedeeld worden op de Facebookpagina van Landbouw Van Haesendonck NV. De persoon met de leukste foto wint één van onze prijzen. 

 8. Prijzen zijn niet omzetbaar in geld, ook niet gedeeltelijk.

 9. De deelnemer verliest het recht op zijn prijs indien hij/zij niet binnen de 14 dagen dagen contact opneemt via privé bericht aan de Landbouw Van Haesendonck NV Facebook pagina om zo tot zijn/haar gegevens te komen.

 10. Door deelname aan de wedstrijd geven de winnaars stilzwijgend toestemming tot de publicatie van hun naam en hun identificatie als winnaar op de Landbouw Van Haesendonck NV facebookpagina.

 11. Over het verloop van de wedstrijd en de aanduiding van de winnaar wordt noch schriftelijk noch per telefoon overlegd. Druk- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting van de organisator ook.

 12. In geval van misbruik, misleiding of bedrog (deelnames d.m.v. een script, fictieve personen, fictieve email adressen,…) behoudt de organisator zich het recht om deze deelnemer uit te sluiten van deze en andere wedstrijden.

 13. De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken, indien de omstandigheden dit vereisen. Hij kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

 14. Alle ingezonden foto’s zullen op anonieme basis worden beoordeeld door een jury bestaande uit de werknemers van Landbouw Van Haesendonck NV. De Jury zal de ingezonden foto’s beoordelen en rangschikken op basis van volgende criteria: Originaliteit – Fotografische kwaliteit – Publicitaire aanwendingsmogelijkheden.

 15. De winnaars worden bekend gemaakt op de Landbouw Van Haesendonck NV pagina op 06/09/2020. De winnaar dient een privé bericht te sturen naar de Landbouw Van Haesendonck NV Facebook pagina. Ze vernemen via de privé conversatie dan de praktische afspraken.

 16. Deelnemers verklaren voor hun deelname aan deze wedstrijd uitdrukkelijk dat zij alle auteurs –en intellectuele eigendomsrechten van de ingezonden foto’s bezitten die zij bij aanvaarding van dit wedstrijdreglement integraal overdragen aan Landbouw Van Haesendonck NV, dat de foto’s vrij zijn van rechten van derden en dat, indien er personen op de foto voorkomen, er geen rechten geschonden worden. Ook bewerkte foto’s mogen geen beelden of delen van beelden bevatten uit online of offline media, zoals websites, magazines en/of boeken. Deelnemers vrijwaren Landbouw Van Haesendonck NV van iedere aanspraak door derden. Deelnemers verklaren zich akkoord dat Landbouw Van Haesendonck NV alle ingezonden werken mag gebruiken in publicaties van Landbouw Van Haesendonck NV, bijvoorbeeld op de website, in marketingmateriaal e.a.

 17. De organisatoren van deze wedstrijd kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor wijzigingen of annulatie van deze wedstrijd ten gevolge van overmacht of andere redenen.